آثار وجود حرز امام جواد (ع) در خانه

آثار وجود حرز امام جواد (ع) در خانه

سلام با اینکه هنوز حرز را نبسته ام و فقط در خانه است خیلی وضعیت روحی و خانه مان بهترشده است

بنده چندین سال پیش دچار بیماری اعصاب شدم . پدر و مادرم به خاطر همین مطلب طلسمات زیادی برایم گرفتند اما چون مورد تایید نبودند آنها را دور انداختم که باعث شد حالم بدتر شود و وضع خانه مان خراب شود. اما حالا که یک ماهی است این دعا را گرفته ام و درخانه هست وحتی به بازو هم نبسته ام خیلی حالم و وضعیت خانه بهتر شده است.

 

 

دکمه_خرید_محصول copy