اثرات حرز حضرت جواد علیه السلام بر جلوگیری از خطرات جانی

اثرات حرز حضرت جواد علیه السلام بر جلوگیری از خطرات جانی

سلام . در خصوص حرز امام جواد علیه السلام که برای من فرستادید خواستم بگم  یادمه سال ۹۳بود توی یک روز پاییزی با دختر عموم رفتیم بیرون اون روز باد خنک شدیدی می یومد و چون هوا مطبوع بود با دخترعموم تصمیم گرفتیم از روی پل کارون تا نادری رو پیاده بریم؛ وقتی به بازار رسیدیم باد ازپشت سر من دو تا درآهنی که مال یه مغازه بود روبلند کرد و از پشت محکم کوبید تو سرمن ؛اون لحظه من احساس کردم سقف بازار ریخته روی سرم چون من افتادم روی زمین سرم رو که بلند کردم دیدم نه سقف نبوده دو تا در آهنی خورده به سرم؛اون لحظه من انتظار هر اتفاقی رو داشتم مثلا باخودم گفتم الانه خون تمام لباسامو پرکنه یا ضربه مغزی…….ولی یادم اومد که من همیشه حرز امام جواد(ع)تو جیبمه وعلاوه بر این همیشه موقع خروج از خونه زیر لبم چند بار زمزمه اش می کنم؛مغازه دارترسیده بود و یه عالمه آدم دورم جمع شده بود؛خلاصه من اومدم خونه وقتی جریان رومادرم فهمید گفت حرز همراهت بوده گفتم آره  بوده؛گفت پس خیالت راحت باور کنید برام معجزه شده بود.

 

دکمه_خرید_محصول copy