اثر بازوبند حرز حضرت امام جواد (ع) در دفع خطر برق گرفتگی

اثر بازوبند حرز حضرت امام جواد (ع) در دفع خطر برق گرفتگی

 باسلام – خدمت شما بزرگوار بنده ازشما حرز امام جواد خریداری کردم می خواستم از اثری که از حرز دیدم بگم خدمتتون من حرز را بسته بودم و مشغول کارای خونه بودم و داشتم سینک ظرفشویی را تمیز می کردم که دیدم ناگهان برق خونه قطع شد و کنتور را زدم بالا و به کارم ادامه دادم که احساس  کردم دستم که زیر آب هست یه لرز را احساس می کردم تااینکه خواهرم اومد وبهش گفتم نوک انگشتت را به سینگ زد برق گرفتش در کابینت زیر سینگ راباز کردیم ودیدیم آب ازکنارسینگ وارد پریز آب تصفیه کن شده واتصالی کرده وخیلی خطرناک بود دیگه برق را قطع کردیم و پریز را کشیدیم خواهرم می گفت چطور برق تورا نکشته من مطمئننم اگه حرز به بازوی من نبود منو برق گرفته بود و این مدتی که دستم تو ی آب بود فقط  حرز از من محفظت می کرد  ازشما ممنونم که بنده را با این رحمت الهی آشنا کردید .

 

دکمه_خرید_محصول copy