اثر حرز حضرت جواد (ع) در رفع خواب های پریشان و رفع استرس

اثر حرز حضرت جواد (ع) در رفع خواب های پریشان و رفع استرس

سلام من چند ساله استرس داشتم خوابهای بد می دیدم دکتر رفتم همه جاهرکس یک حرفی می زد کارم به قرص اعصاب کشیده شد کابوسهای وحشتناک می دیدم ازترس شدید بدن من به لرزه می افتاد ولی خدا گواهه از وقتی که حرز رو بستم به دستم آروم شدم آروم حس می کنم آقا امام جواد(ع) داره ازم محافظت می کنه دیدم نسبت به زندگی بهتر شده است .       قسمتون می دم دعاکنید وبه لطف شما واهلبیت دیگه هیچ وقت اون حالتها سراغم نیاد اگر می زارید تو کانال اسم من و آیدی من پیدا نشه واز همین جا میگم تورخدا مردم بجای رفتن پیش دعا نویسها و رمال و شیاد بجای اینکه زندگیتون روخراب کنید با اعتقاد کامل حرز آقا امام جواد (ع) روبگرید وشاهد خوب شدنتون باشید.

 

دکمه_خرید_محصول copy