احراز امام جواد(ع)

احراز امام جواد(ع)

نکته قابل توجهی که لازم به ذکر است این است که برای حرز امام جواد (ع) دو حرز نقل شده است . حرز اصلی ان حضرت که از زمان های قدیم بین شیعیان مشهور بوده است و دارای اثرات خاص است همین حرزی است که با سوره حمد شروع میشود و باید بر روی پوست آهو و در قاب نقره ای باشد و نماز مخصوص دارد که بعد از ان همراه شخص میشود و حرز دوم حضرت که با “یا نور یا برهان” شروع  میشود و یک خط هم بیشتر نیست. این حرز دوم مثل بیشتر احراز معصومین شرایط خاصی ندارد و توصیه ای به همراه کردن آن هم در روایات نشده است. هر ۲ حرز را سید بن طاووس در مهج الدعوات نقل کرده است و شیخ عباس قمی در مفاتیح فقط حرز دوم را نقل کرده است و از آوردن حرز اول احتمالا به خاطر طولانی بودنش صرف نظر کرده است . در بعضی موارد دیده شده است (مثلا در صدا وسیما ) این دو حرز با هم اشتباه شده است و اثرات حرز اصلی را برای حرز دوم بیان کرده اند . این اشتباه در سایت پاسخ گویی دینی رخ داد که با تذکر موسسه اسم اعظم این اشتباه اصلاح شد و همچنین در برنامه سمت خدا یکی از کارشناسان برنامه این اشتباه را مرتکب شدند که باز هم موسسه متذکر شد.

 

حرز اول : توضیحات کامل در مورد این حرز را میتوانید در قسمت “حرز امام جواد (ع)” در سایت مشاهده کنید.
حرز دوم : “یانور یا برهان یا متین یا منیر یا رب اکفنی شر الشرور و افات الدهور و اسئلک ان نجاه یوم ینفخ فی الصور”

 

 

 

دکمه_خرید_محصول copy