اعمال انسان

اعمال انسان

انسان در زندگی گاهی اوقات اشتباهاتی میکند که با ان اشتباهات بلا را برای خود میخرد ؛ مثلا کار مهمی مثل ازدواج را بدون مشورت و از روی هوا و هوس انجام میدهد که نتیجه این اشتباه و خطا تبدیل می شود به بلایی که باید چندین سال با این بلا دست و پنجه نرم کند. راه حل بلا ندیدن از این را عمل به دستورات اهل بیت در زندگی است مثل فکر کردن قبل از انجام هر عمل، کم سخن گفتن ، تدبیر، میانه روی در خرج کردن و . . .