امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

ما  باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمۀ زلال اسلام ناب محمدی ـ صلی اللّه‏ علیه و آله ـ برسیم.

۱۳۶۷/۰۷/۱۲

روح اللّه‏ الموسوی الخمینی