امتحان الهی

امتحان الهی

شاید بتوان مهمترین علت نازل شدن بلاها را امتحان الهی دانست. خود خداوند در قران تصریح می کند که “و لنبلونکم بشی من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین ” “قطعا ما  شما را به وسیله چیزی از ترس و گشنگی و کمی مال و افراد و نتایج امتحان میکنیم ، و بشارت بده کسانی را که (در این بلاها) صبر پیشه میکنند” خداوند متعال میخواهد خوب و بد از هم جدا شوند و همه ی انسان ها خود را نشان دهند و هرکس به انچه لایق اوست برسد.خداوند متعال بلا را بر انسان نازل میکند و از او میخواهد صبر کنند و با ایمان به خدا راهش را ادامه دهند و برای حل مشکلاتش باز هم به سمت خدا برگردند در این حالت است که انسان های با ایمان از انسان های کافر و منافق شناخته میشوند.