عقیق

عقیق

به دست كردن انگشترى عقيق آثار مباركى دارد كه يكى از آنها گشايش رزق و روزى است . جنس انگشتر براى مردان بايد از نقره باشد. زنان مى توانند عقيق را با انگشتر طلا نيز به دست كنند. به انگشتر عقيق احترام بگذارد. با دستى كه انگشتر عقيق در آن است طهارت نگيرد و انگشتر را در جايى نگذارد كه موجب بى احترامى است و از راه حلال به دست آمده باشد (۱۳۱) .
سيد بن طاووس از حضرت امام محمدباقر (عليه السلام ) روايت كرده است كه هر كه صبح كند و در دستش انگشتر عقيقى باشد و در انگشت دست راست كرده باشد و پيش از آن كه نظرش به كسى بيفتد نگين آن را به جانب كف دست بگرداند و به آن نظر كند و به سوره (انا انزلناه فى ليله القدر) تا آخر بخواند پس بگويد: آمنت بالله وحده لا شريك له و كفرت بالجبت و الطاغوت و آمنت بسر آل محمد و علانيتهم و ضاهرهم و باطنهم و اءولهم و آخرهم ؛ پس چون چنين كند خداوند عالميان او را نگاه دارد در آن روز از شر آنچه از آسمان نازل مى شود و آنچه بالا مى رود به سوى آسمان و آنچه در زمين فرو مى رود و آنچه بيرون مى آيد از زمين و در حرز و حمايت خدا و دوستان خدا باشد تا شام (۱۳۲) .
انگشتر عقيق باعث ايمنى در سفر مى شود و هر غم و اندوهى را بر طرف مى سازد و شخص را بر دشمن پيروز مى گرداند.

 

 

 

 

دکمه_خرید_محصول copy