جهت حفظ فرزندان از چشم زخم

حضرت امیر المومنین علی علیه السلام فرمودند : غمی به رسول خدا صل الله علیه و آله عارض شد . جبرئیل
آمد وعرض کرد : یا محمد ! این چه غم است که در روی شما می بینم ؟ فرمودند به حسن و حسینم چشم
برخورد است . عرض کرد چشم زخم حقیقت است و تصدیق کن . فرمودند : آری . گفت : چرا با این کلمات آن
دو را تعویذ نکردی ؟ فرمودند : کدام کلمات ای چبرئیل ؟ عرض کرد بگو :
اللَّهُمَّ يَا ذَا السُّلْطَانِ الْعَظِيمِ وَ الْمَنِ‏ الْقَدِيمِ‏ وَ الْوَجْهِ‏ الْكَرِيمِ‏ يَا ذَا الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَ الدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ عَافِ
الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ( به جای دو اسم اسم مریض را ببر ) مِنْ أَنْفُسِ الْجِنِّ وَ أَعْيُنِ الْإِنْسِ
حضرت وقتی این دعا را خواند آن دو برخواستند و به راه افتادند . حضرت به اصحاب خود فرمودند : زنان و بچه
هایتان را با این تعویذ پناه دهید
منبع : ختوم و اذکار ج ۲ ص ۲۷۵