حرز امام جواد بدون قاب نقره2

حرز امام جواد بدون قاب نقره2

سلام میشه فقط خود حرزو داشته باشیم بدونه قاب نقره؟

پاسخ:

بله فقط قیمت هدیه  نقره کسر خواهد شد