داستانی از آثار حرز امام جواد (ع) در دفع خطر در جنگ سوریه

داستانی از آثار حرز امام جواد (ع) در دفع خطر در جنگ سوریه

یکی ازدوستان نگارنده که طلبه ای فاضل اساتید دانشگاه است؛نقل می کند؛درسفری که به سوریه رفته بودم ؛فرزند یکی از فرماندهان ارتش سوریه بامن آشناشد؛روزی با ناراحتی تمام پیش من آمد وازمن التماس دعا داشت ؛گفتم اتفاقی افتاده که چنان ناراحت هستی؟ گفت :پدرم که فرما نده جنگی است درجنگ با تکفریها وداعش محاصره شده است وکاروی بسیار سخت شده است؛وپیام داده است که دعا کنید تاخطر رفع شود ونجات یابیم. من به او گفتم که حرز امام جواد(علیه السلام) رامی دهم ؛به پدرت بگو که این حرزرابنویسدوبه بازوی خودببندد به خاطره این که ائمه(علیهم‌السلام) از فرزندان پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) هستند و پیش خدا، از مقام و منزلت بالایی برخوردارند. این فرمانده نظامی با این‌که از اهل سنت بود، این کار را انجام داده بود و به برکت مقام بلند امام جواد(علیه‌السلام) خطر از آن‌ها دفع شد و از محاصره جان سالم به در برده بودند.

این طلبه می‌گفت: این فرمانده و فرزند او و نیروهای تحت امرش با این‌که از اهل سنت بودند، علاقه بسیار وافری به امام جواد(علیه‌السلام) پیدا کرده و ارادت آن‌ها به اهل بیت(علیهم‌السلام) دو چندان شده بود . این فرمانده نظامی با این‌که از اهل سنت بود، این کار را انجام داده بود و به برکت مقام بلند امام جواد(علیه‌السلام) خطر از آن‌ها دفع شد و از محاصره جان سالم به در برده بود.

حرز امام جواد به طور کلی باعث ارامش و اسودگی است و الحمدلله به جز اثارش ، ارامش خوبی به انسان می دهد.

 

دکمه_خرید_محصول copy