دستورالعمل احراز

عمده احرازی که از ائمه اطهار (علیهم السلام) به مارسیده است ، از مصادیق دعاست و عمدتا دستورش فقط خواندن است . در دستور عمل بعضی از احراز نوشتند و همراه شدن در آن قید شده است مانند رقعة الجیب و حرز یمانی . در بعضی دیگر قیود دیگری مثل روی پوست بودن ، آهو بودن آن پوست ، ننوشتن در ساعاتی خاص مثل قمردر عقرب ، بستن به بازو و . . . ذکر شده است . بعضی از احرازهم قیودی دارند که در هیچ حرز دیگری ذکر نشده است مثل قاب نقره بودن و نماز مخصوص بعد از نوشتن حرز ، در حرز اصلی امام جواد (ع) .