دعا و دفع بلا

مهمترین راه دفع خطرات دعاست به این معنا که شخصی که بلا دیده است در کمال ایمان به اینکه تمام اتفاقاتی که در عالم می افتد تحت اراده خداوند است ، پس از او میخواهد که این بلایی را که گریبانگیر اوست از او دفع یا برطرف کند . بانگاه به روایات میتوان فهمید که بهترین راه برای مقابله با خطرات دعاست که خود ائمه اطهار (ع) انواع دعا ها را که زبان های مختلف ارتباط با خداست به شاگردان و شیعیان خود می آموزد.