دعای دفع سحر

دعای دفع سحر

دعای مخصوص دفع سحر امیرالمومنین (علیه السلام)

علامه مجلسی در حلیۀ المتقین می گوید:در حدیث معتبر منقول است که

حضرت امیر المؤمنین(ع)فرمودند

برای دفع سحر این تعویذ را بر پوست آهو بنویسند و با خود نگاه دارند

 

 

 

دکمه_خرید_محصول copy