راه های مقابله با چشم زخم کدامند؟

پاسخ این است که راه های متعددی برای دفاع و یا درمان وجود دارد که برخی عبارتند از:
۱٫ خواندن سوره های (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ).
۲٫ خواندن آیه الکرسی.
۳٫ خواندن آیه (وَ إِنْ یَکادُ الَّذِینَ کَفَرُوا…).
۴٫ خواندن و همراه داشتن حرز امام جواد علیه السلام.
۵٫ دوری از تجملات و به رخ کشیدن دارایی ها و به چشم آوردن داشته ها.
۶٫ انصراف ذهنی از فکر کردن درباره چشم زخم و دوری از بدبینی نسبت به دیگران و چشم زخم آنها.
۷٫ صدقه دادن و خیرخواهی برای همگان.
۸٫ گفتن ذکرهای «ماشاءاللَّه» و «لاحول ولا قوة الا باللَّه العلی العظیم».
در برخی روایات هم آمده که تکبیر بگویید و در برخی توصیه به اذکار دیگری شده است؛ از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «چشم زخم، حق است و حتی خودت از خودت در امان نیستی و نه کسی از تو در امان است؛ پس هنگامی که نسبت به چیزی از این (چشم زدن) ترسیدی، سه بار بگو ماشاءاللَّه لا حول…». ۶
در برخی روایات آمده است: اگر کسی لباس قشنگی پوشید و به تعبیر امروزی ها، تیپ زد، وقتی از خانه خارج می شود، معوذتین (سوره ناس و علق) بخواند؛ تا چشم نخورد. ۷
پی نوشت:
۶٫ همان، ج ۲۶، ص ۶۰، باب ۱، تأثیر السحر و العین و حقیقته.
۷٫ همان، ج ۱۲۸، ص ۹۲، باب ۹۶، الدعاء لدفع السحر و العین.