راوی حدیث(سیدبن طاووس)

راوی حدیث(سیدبن طاووس)

بزرگترین راوی در بین راویان حدیث حرز امام جواد (ع)سیدبن طاووس است،که بزرگانی همچون علامه مجلسی در بحار الانوار این حدیث را از وی نقل می کنند . این عالم دارای بزرگترین درجه زهد وتقوا بوده و در شأنش همین بس که باب ملاقات با امام زمان(عج) برای او باز بوده و ارتباط و اتصال مستقیم با حضرت داشته است (به نقل از محدث بزرگ شیخ عباس قمی)
حدیث حرز امام جواد(ع)راویان زیادی دارد که حتی تألیفاتی مستقل در این باب همچون آداب حرز الجواد(ع)توسط محمد بن حسین علی شوشتری یکی از عالمان سده دوازدهم و نواده عبدالله حسین تستری نوشته شده است.

 

 

 

دکمه_خرید_محصول copy