معجزات دیده شده از حرز امام جواد (ع)

معجزات دیده شده از حرز امام جواد (ع)

سلام بنده و کل خانوادم معجزه ها از حرزامام جواد (ع) دیدیم

با تمام وجود حس می کنیم ما کل خانوادمون حرزگرفتیم از شما و معجزه چند روز پیش روبراتون می گم.

مادرم چشماشون شدیدا ضعیف بود و توجهی ام نمی کردن تا اینکه یکهو گفتن بریم دکترچشم پزشک بخدا اصلاحرفی ازچشم پزشکی و چشم نبود اذیتم نبودن وتا اینکه یه روزه جورشد ورفتن دکتر و دکترتا چشماشون رودید گفتن همین فردا باید چشم ها عمل بشه اگر بذاریم بعد از تعطیلات خطرناکه مابه جای دیگه ام گفتیم وهمه تایید کردن مادرم شماره چشماش۸شده بود. و اگرتا چند روزدیگه متوجه نمشودن بینایشون روخدایی ناکرده ازدست می دادن وآب سیاهی چشماشون رو می گرفت فقط می تونم بگم ما معجزه بزرگ حرز رودیدیم اگر حرزدستشون نمی رسید معلوم نبود چه بلای سرمون می اومد واقعا نمیدونم چی بگم وچطور از خدا وآقا امام جواد (ع ) واین کانال خوب حرز امام جواد(ع) تشکر کنم مابازهم معجزهادیدیم که یکیش روحالابراتون گفتم

دوستان هرمشکلی دارین دنبال دعا نویس ورمال نرید حرزامام جواد (ع) به والله قسم معجزهامیکنه.

 

دکمه_خرید_محصول copy