معجزه حرز امام جواد علیه السلام

معجزه حرز امام جواد علیه السلام

 دو روز پیش در سفر کربلای معلی معجزه حرز امام جواد علیه السلام شامل حال من شد . داشتیم با اتوبوس از کربلابه سمت سامرا می رفتیم؛ سرم روی دسته صندلی گذاشته بودم و خوابم برد که یهو توی یک دست انداز یک جسم بزرگ وسنگین ازبالای اتوبوس محکم کوبید توی شقیقه سرم. باور کنید کمترین اتفاقی که ممکن بود بیفته زخم و خون باشکستگی بود اطرافیان همه اومدن بالای سرم فکر می کردن سرم شکسته ولی وقتی دیدن هیچی نشده همه متعجب بودن از اینکه چنان چیزی از بلندی روی سرم خورده و هیچی نشده است.این اتفاق یک معجزه بود. فقط به برکت وجود حرز امام جواد علیه السلام بود که سالم هستم.

 

دکمه_خرید_محصول copy