پاک شدن گناهان

پاک شدن گناهان

حضرت امام صادق (ع) (نقل به مضمون) : ” هیچ بلایی نیست که بر مومن نازل شود مگر اینکه آن بلا برای او سودی دارد و پاک کننده گناهان او خواهد بود ” گاهی خداوند برای اینکه عاقبت گناهان بنده ی مومنش به برزخ و قیامت نیانجامد، او را مبتلا به بلاهایی میکند تا او را پاک از این دنیا ببرد. البته واضح است که اگر این مومن به صورت واقعی توبه کند دیگر این بلایا برای او اتفاق نخواهد افتاد. شاید به همین علت است که یکی از راه های دفع بلا استغفار است .