گناهان

گناهان

همانطور که فعالیت های انسان در عالم طبیعی تاثیر گذار است ، اعمال او – چه خوب و چه بد – در کل عالم تاثیر میگذارد حتی در بعضی از روایات تاثیر اعمال انسان را در ۷ اسمان و حتی عرش الهی  بیان میکند . مثلا نسبت به بعضی از گناهان میفرماید : “عرش الهی را میلرزاند”علاوه بر این روایات کلیت اثر منفی گناهان بر عالم را بیان میکند بعضی از روایات بعضی گناهان را نام میبرند و چگونگی اثر آن را بیان میکند مثلا حضرت رسول (ص) میفرمایند : ” بلای هیچ گناهی زودتر از کفران نعمت گریبان گیر صاحبش نمیشود. ” از گناهانی که در روایات به طور مخصوص اشاره شده است میتوان کفران نعمت ، روابط نا مشروع (زنا) ، کم فروشی ، ندادن زکات، ظلم کردن و کمک به ظالم ، خوردن حق الناس مخصوصا حق یتیم ، قطع رحم ، عاق والدین ، ترک امر به معروف و نهی از منکر ، زیر پا گذاشتن دین برای رسیدن با دنیا ، کفران نعمت ، تمسخر، دروغگویی و … را نام برد. ( برای اطلاع بیشتر از گناهان نازل کننده ی بلا به بحار الانوار جلد ۷۰ صفحه ۳۶۶ مراجعه فرمایید )