موسسه اسم اعظم | بزرگترین و معتبرترین فروشگاه ادعیه مستند حرز امام جواد (علیه السلام)
مرور رده مطالب

حرز امام جواد(ع)

شهرت حرز امام جواد (علیه السلام)

به همراه داشتن حرز امام جواد (ع)درمیان شیعیان و ایرانیان چندان متداول بوده که «درحرز جواد کسی بودن»و«حرزجواد خود کردن»به معنای پیوسته با او بودن و همیشه کسی راهمراه خود کردن مثل شده است.(لغت نامه دهخدا ذیل حرز جواد(ع))…
ادامه مطلب ...