دیدن دعا قبل از سفارش

دیدن دعا قبل از سفارش

قبل سفارش مي تونم متن دعا رو ببينم چون وسط دعا يه سري اعداد و علامت هاي خاص هست كه مي خوام مطمان باشم كامل نوشته شده؟

پاسخ

بله حتما